Gọi Ta Đại Chưởng Quỹ-Sungame 4.5.0 (Mod/APK Unlimited Money) Download

Gi Ta i Chng Qu-Sungame ModAPK Unlimited Money Download

An Android app is packaged into a file that has an extension named .apkcottages.com PK. So, it is called an Mod Apk file, which has got all the elements of the app and it can be installed on an Android mobile. A qualified developer can make edits to the elements inside an APK file, to add or enable a limited feature of the official app and then recompile it.It is known as modded APK and it is shared on apkcottages.com
Gọi Ta Đại Chưởng Quỹ-Sungame Mod Apk Role Playing Game Information

Mod Apk
Name
Gọi Ta Đại Chưởng Quỹ-Sungame
Mod Apk
Category
Role Playing
PlayStore
ID
com.global.dcq

Mod Apk latest Version Free Gọi Ta Đại Chưởng Quỹ-Sungame Android  Game with Mod Apk, Gọi Ta Đại Chưởng Quỹ-Sungame is Role Playing Game. All new and updated version are included in links of  apk file, links of this Gọi Ta Đại Chưởng Quỹ-Sungame game are fast and 100% with 4x speed-upsecure from any viruses..Apkcottages.com .is following the google Play Store Rules

Gọi Ta Đại Chưởng Quỹ-Sungame  screenshots 1

Gọi Ta Đại Chưởng Quỹ-Sungame Mod Apk Description: [Trở về Thời Tống, mở Y Quán, quản lý Tiền Trang, kinh doanh Khách Điếm, mậu dịch Nước Ngoài]
[Game mobile mô phỏng kinh doanh thời cổ, lấy bối cảnh Thanh Minh Thượng Hà Đồ]
[Game RPG Hay Nhất Trong Năm X Nghệ Thuật Thị Giác ]

Núi xanh trùng điệp, lầu tầng tầng lớp lớp, bên Tây Hồ tiếng ca múa có khi nào ngớt chăng?
Trong Biện Lương sầm uất, bạn sẽ nhập vai bình dân xây dựng cơ nghiệp của mình, trải nghiệm nét sống chân thực thời Tống!

Quản Lý Tiền Trang
Vốn là yếu tố quan trọng để khởi nghiệp, tiền trang chính là nơi ra tiền!
Nhớ phái cử Môn Khách giúp bạn quản lý dòng tiền!

Kinh Doanh Khách Điếm
Mỗi ngày thay đổi thực đơn, thỏa mãn yêu cầu thực khách mới tiền vào như nước
Cơm thịt sốt, Gà rán, Lẩu Nhúng Cay, Trà Sữa…Mọi thứ đã sẵn, mở cửa chào khách
Nam vô tửu như kỳ vô phong, ăn nhậu cùng bạn là chuyện thường Biện Lương

Mở Y Quán
Phòng ban Cào Gió, Châm Cửu, Tắm Thuốc…Bệnh nào thuốc nấy!
Lương y như từ mẫu, làm nghề y là người phải biết “lo cái lo của người, vui cái vui của người”!
Đương Quy, Linh Chi đều có hết, luyện đan trị bệnh khó trị.

Mậu Dịch Nước Ngoài
Hàng hải đầy nguy hiểm, gia nhập thương hội cùng bạn khám phá “Con Đường Tơ Lụa”
Thiên Trúc, Tích Lan, Vi La Quốc… Nước nào cũng có đặc sản riêng
Tơ lụa Biện Lương là vật thiên giá tại Thiên Trúc! Kiểm soát giá cả các nơi, mua thấp bán cao mới kiếm được lợi

Chăn Sóc Nông Trại
Cày cấy, chăn trâu, câu cá, hái trà…Trở về tự nhiên, tận hưởng cuộc sống
U rượu, nhuộm màu, nuôi tằm…Ngũ cốc phong đăng, đại hữu niên
[Returning to Song Dynasty, opening Y Quan, managing Tien Trang, trading in Guest Houses, Foreign trade]
[An ancient business simulation mobile game, set in Thanh Minh Thuong Ha Do]
[Best RPG Game of the Year X Visual Arts ]

Green mountains overlap, floors and layers, on the West Lake, will the singing and dancing ever stop?
In the bustling Bien Luong, you will play the role of a commoner to build your fortune, experience the true life of the Song Dynasty!

Cash Management
Capital is an important factor to start a business, money is the place to make money!
Remember to send Monks to help you manage your cash flow!

Prostitute Business
Changing the menu every day, satisfying the requirements of new diners like water
Rice with meat sauce, Fried chicken, Spicy hot pot, Milk tea… Everything is ready, open to welcome customers
Men don’t drink alcohol like no style, eating and drinking with friends is a common thing Bien Luong

Open Medical Shop
Department of Scratching Wind, Cuu Cuu, Bathing Medicine…
A physician is like a mother, doing a medical profession is a person who must know “take care of people’s worries, enjoy people’s joys”!
Duong Quy and Linh Chi all have them, practicing alchemy to treat difficult-to-treat diseases.

Foreign Trade
Dangerous navigation, join the merchant guild to explore the “Silk Road”
Thien Truc, Ceylon, Vi La Quoc… Every country has its own speciality
Bien Luong silk is a precious item at Thien Truc! Control prices everywhere, buy low and sell high to make a profit

Farm Care
Plowing, herding buffalo, fishing, picking tea…Return to nature, enjoy life
U wine, dyeing, raising silkworms…Gear of maple, great age